Spotkania są integralną częścią życia człowieka Kongres jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne,organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, polityki, świata nauki,sztuki,dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych.
Kongres skupia osoby o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. 
Udział w tym wydarzeniu daje możliwość prezentacji firmy, produktu, usługi. 

Kongres Kobiet w Łodzi

Kontakt

Site Map | Printable View | © 2013 - 2019 Makana Art & Business