Festiwale w ofercie kulturowej odgrywają bardzo ważną rolę. Stanowią szereg imprez artystycznych, często o charakterze muzycznym, filmowym, teatralnym. Ze względu na cel i charakter tych imprez festiwal ma zasięg ponadregionalny i medialny.
Udział firm w wydarzeniu festiwalowym daje możliwości budowania świadomości marki i kreowania jej wizerunku. Makana Art & Business jako inicjator działań o charakterze festiwalowym proponuje współpracę dostosowaną do profilu działalności i strategii komunikacyjnej firmy.

Partnerzy
Site Map | Printable View | © 2013 - 2019 Makana Art & Business